Technical Board

Volgens diverse Europese en Belgische studies leiden het gebrek aan samenwerking en communicatie tussen actoren doorheen de volledige keten van het bouwproces tot een meerkost van 5% tot 10%.

De twee prioritaire doelstellingen van de Technical Board zijn het verhogen van de eigen performantie en het vormen van een gezamenlijk klankbord voor alle partners in de bouwwereld (studiebureaus, architecten en opdrachtgevers) om de sector verder te professionaliseren en de efficiëntie op de werven te verbeteren.

De acties van de specifieke werkgroepen kwaliteit, BIM, relaties met de universiteiten … bieden de mogelijkheid aan onze ondernemingen om aanzienlijke vooruitgang te boeken in ons beroep en dit in nauwe samenwerking met gespecialiseerde onderzoekcentra (WTCB en OCW) en controleorganismen.

Philippe Dekrom (in ADVANCE) & Peter Winters (ANTWERPSE BOUWWERKEN NV), Mede-Voorzitters Technical Board.