Safety Board

België telt meer arbeidsongevallen dan geboortes en de bouwsector staat in de droevige top 4 van de sectoren met het hoogste aantal arbeidsongevallen.

De veiligheid is één van de VBA-prioriteiten en haar leden, met als doelstelling een aanzienlijke daling van het aantal ongevallen en hun ernst.

De werkomstandigheden zijn de voorbije tien jaar sterk verbeterd. Vandaag zijn twee van de drie ongevallen te wijten aan het gedrag van het personeel (niet naleven van veiligheidsvoorschriften, enz.).

De Safety Board beoogt het verzamelen en het delen van de kennis en de know how inzake de veiligheid en het welzijn op het werk en deze nadien te verspreiden onder al haar leden. De analyse van de arbeidsongevallen, het uitwisselen van goede praktijken, het opstellen van gemeenschappelijke tooboxen … dit zijn enkele middelen om de leden te helpen bij hun acties om de veiligheid en het welzijn op het werk te verhogen.

Marc Ruys (Vanhout), Voorzitter Safety Board.