Legal Board

De Legal Board heeft als doelstelling haar leden te informeren over juridische thema’s, die van ver of dichtbij te maken hebben met algemene aanneming. Hierbij wordt er gestreefd naar een evenwicht tussen de uiteenzettingen door externe experten en de uitwisselingen van ervaringen van de deelnemers. De informatie is zo nuttig en dicht bij de dagelijkse praktijk van de ondernemingen.

De Legal Board biedt vooral ook de opportuniteit om op informele wijze collega’s te ontmoeten die geconfronteerd worden met gelijkaardige problemen en die eveneens hun eigen bedrijf willen hoeden voor conflicten en problemen.

Het delen van ervaring niet alleen de leden, maar ook de bedrijven en hun onderlinge samenwerking ten goede komt.

Catherine Peetroons (THOMAS & PIRON SA), Voorzitster Legal Board.