HR Board

De HR Board is een forum waar mensen die verantwoordelijk zijn voor het personeelsbeleid in de bouwsector samenkomen. Zijn doel bestaat erin de deelnemers te stimuleren, hen enthousiast te maken en hen te steunen in hun HR-strategie van morgen.

De uitvoering op het terrein van wijzigingen inzake sociale of fiscale wetgeving, het zoeken van een goed evenwicht tussen de doelstellingen van een onderneming en de verwachtingen van de werknemers in een voortdurend evoluerende wereld (toenemende transnationale mobiliteit, informatie- en communicatietechnieken immer versnellende), het motiveren van het personeel van de bouwsector in de huidige economische context en de ontwikkeling van de middelen van dit personeel, zijn zoveel voorbeelden van uitdagingen waar we allen voor staan en waarbij het zeer nuttig is te overleggen en hulpmiddelen te ontwikkelen om hieraan te beantwoorden.

Wij kunnen zo bijdragen tot het verbeteren van de aantrekkelijkheid van de grote Belgische bouwondernemingen en hen bestempelen als verantwoordelijke en geëngageerde werkgevers.

Rachel De Rudder (Visser & Smit Hanab N.V.), Voorzitster HR Board.