Green Board

50% van de bouwmaterialen wordt gewonnen uit de aardkost (zand, stenen, …) en 25% van het geproduceerde afval is afkomstig van bouw- of afbraakwerken. Om de planeet te beschermen is het dus belangrijk om de ecologische voetafdruk van de bouwsector te verkleinen.

VBA bepaalde vier prioritaire krachtlijnen:

  • het beperken van afval;
  • het valoriseren van recyclage;
  • de beperking van CO2-uitstoot;
  • de bewuste keuze van bouwmaterialen.

 

Het omzetten van deze prioriteiten naar concrete acties wordt toevertrouwd aan de Green Board, de werkgroep rond milieu.

De kracht van ons collectief van milieuadviseurs laat toe om problemen te onderzoeken, alsook gemeenschappelijke documenten en hulpmiddelen te creëren, ervaringen uit te wisselen.

Tom Boydens (Herbosch-Kiere) Voorzitter Green Board.

Klik hier voor de afvalstoffen pictogrammen