Finance Board

De Finance Board biedt de financiële ploegen van VBA-leden de mogelijkheid om van gedachten te wisselen over financiële, fiscale en boekhoudkundige aspecten.

De Finance Board laat elke deelnemer toe voordeel te halen uit de ervaringen van andere leden en hen in te lichten over belangrijke evoluties in de hoger vermelde domeinen die direct betrekking hebben op de grote bouwondernemingen.