Comatko, het platform van uitwisselingen voor Verantwoordelijken en Directeurs van de Diensten Materieel

Overtuigd van het feit dat wat ontwikkeld werd door de ene ook kan dienen voor de andere en dat de technische kennis van allen kan gedeeld worden, werd op 1 april 1995 op initiatief van een kleine groep pioniers Comatko opgericht, Contact Matériel Materieel Kontakt onder het statuut van vzw.

Tijdens de verschillende vergaderingen, werden werkgroepen opgericht. Deze lieten o.a. toe om te werken aan de aanpassing van CMK in België, om de bijlage aan de modelovereenkomst van de diensten materieel op te stellen die vandaag gebruikt wordt op de meeste werven in tijdelijke handelsvennootschap, en men hierdoor oneindige discussies vermijdt, om synergieën te vinden bij het uitwisselen van materieel en zo het materieel dat in de depots staat te laten draaien op de werven, of zoals onlangs nog een aankoopgroepering op te richten die toelaat gemeenschappelijke kortingen te verkrijgen bij de aankoop van machines.

Eind 2017, heeft Comatko beslist om haar vzw te ontbinden en zich aan te sluiten bij VBA als nieuwe Board.

Deze integratie is een natuurlijk gevolg voor de ontwikkeling van Comatko, en laat toe om met andere groepen binnen VBA uit te wisselen.