Werkgroepen

VBA heeft Boards opgericht om de personen te verenigen die bij de organisaties van onze leden hetzelfde vak uitoefenen. Het doel van die Boards is:

  • ervaringen te delen en informatie uit te wisselen met collega’s

  • hun netwerk uit te bouwen

  • standpunten te bepalen

  • gemeenschappelijke acties te nemen

  • zich te informeren over de evoluties in de materie

  • externe sprekers uit te nodigen voor specifieke thema’s

 

Deze ontmoetingen zijn vooral praktijkgericht en verlopen in een sfeer van vertrouwen en wederzijds respect.