Verwezenlijkingen van onze ondernemingen

De leden van VBA bouwen de infrastructuren die belangrijk zijn voor ons dagelijks leven:

Leren:
scholen – universiteiten – bibliotheken
Zich verzorgen:
ziekenhuizen – hospitalen – thalassocentra
Wonen:
woningen – bejaardentehuizen – hotels
Consumptie:
warenhuizen – restaurants
Werken:
kantoren – fabrieken – gebouwen en industriële opslagplaatsen – opslaginstallaties (silo’s, tanks,…) – energieproductiecentrales en energietransporten
Reizen:
luchthavens – stations – bruggen – metro’s – kanalen – havens – wegen en autosnelwegen – tunnels – spoorwegen
Ontspanning en cultuur:
bioscopen – theaters – musea – bibliotheken – toneelzalen – sportzalen
Verfraaien:
verbetering van waterlopen – stadssanering
Bescherming van het leefmilieu:
zuiveringsstations – verbrandingsovens – draineringstelsels – dammen – dijken – sluizen