De erkenning

Om een opdracht voor aanneming van werken van een bepaalde aard en omvang aan te kunnen, moet de aannemer voldoende technisch bekwaam zijn en genoeg financiële draagkracht hebben.

De erkenning houdt in dat het bevoegde Gewest vaststelt dat dit inderdaad het geval is.

Uiteraard mag een erkende onderneming niet om het even welk werk voor om het even welk bedrag uitvoeren. Zoals gezegd verschilt de aard en de moeilijkheidsgraad van overheidswerken en delen we ze daarom op in categorieën en ondercategorieën. De categorieën krijgen een letter, de ondercategorieën de letter van de categorie waarvan ze deel uitmaken en een nummer.